Meer huurders wonen relatief duur

07/04/2016

Het aantal huurders van relatief dure woningen is flink gestegen. In 2009 was 8 procent van de huurders een zogenoemde dure scheefwoner. Vorig jaar kwam dit percentage uit op 18 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het aantal huurders van relatief dure woningen is flink gestegen.

In 2009 was 8 procent van de huurders een zogenoemde dure scheefwoner. Vorig jaar kwam dit percentage uit op 18 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Een huishouden valt met een relatief laag inkomen en een relatief hoge huur in de categorie dure scheefwoners. Het gaat in dit geval om huishoudens tot twee personen met een bruto maandhuur van meer dan 556,82 euro. Ook huishoudens van minstens drie personen in een huurwoning die meer dan 596,75 euro per maand kost, zijn meegeteld.

Tegelijkertijd is het aantal goed verdienende huishoudens in naar verhouding goedkope huurwoningen gedaald. Dit percentage daalde van 28 procent in 2009 naar 18 procent in 2015.


Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Een derde

Huishoudens waren vorig jaar gemiddeld een derde van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonlasten. Daaronder valt zowel de huur, als bijkomende uitgaven aan gas, water en elektra en gemeentelijke belastingen.

De woonlasten voor huurders zijn in de afgelopen jaren gestegen. Zij waren in 2015 ongeveer 654 euro per maand kwijt aan de huur en bijkomende woonlasten. Dat is 50 euro meer dan in 2012 en zelfs 100 euro meer dan in 2009. Deze toename hangt samen met gestegen huurprijzen. De bijkomende lasten voor huurders zijn wel gedaald.

Inwoners van de provincies Utrecht en Noord-Holland betalen de hoogste woonlasten. Woningeigenaren zijn in deze provincies gemiddeld ruim 960 euro per maand aan hun huis kwijt. Voor huurders is het bedrag bijna 700 euro.

Woningbezitters

Woningbezitters hebben hun woonlasten in de afgelopen jaren juist zien dalen. Zij betaalden vorig jaar gemiddeld 894 euro per maand. Dat is 75 euro minder dan 2012 en 26 euro minder dan in 2009.

Dit komt doordat hypotheek- en verzekeringslasten, gemeentelijke belastingen en onderhoudskosten zijn gedaald. Het gemiddelde bedrag is goed voor 28 procent van hun besteedbaar inkomen.